Geoturistika dobrodružství objevování

Geoparků v území

2

Geotopů

160+

Zážitků

8

Aktivních průvodců

12

Vyber si svojí lokalitu a objevuj neznámé

Geopark je geologicky cenné území, které návštěvníkům vypráví příběh Země a procesů, které ji formovaly. Geopark propojuje a hledá harmonii mezi živou a neživou přírodou, mezi aktivitami místních obyvatel a jejich kulturou.

Geoprůvodci a exkurze nejen pro odborníky

Exkurze s geoprůvodcem umožňují aktivní poznávání krajiny a jejích geologických unikátů jako jsou skalní města, historická důlní díla nebo fosílie – zkamenělé svědectví o životě před miliony let. Každý průvodce tě zavede na unikátní místa a spolu s ním můžeš prozkoumat jejich příběh.

kraj, kam se vrátila divočina

Krajinu obou geoparků značně poznamenalo působení člověka – těžba surovin nebo fungování vojenského prostoru ovlivnilo její podobu. Dnes jsou to však krajiny s výjimečnými přírodními hodnotami.

Národní dědictví pro milovníky geoturismu

Geoparky se kromě zachování a propagace geologického dědictví zaměřují na podporu šetrných forem cestovního ruchu – rozvoj specifického odvětví geoturismu.

Hledáme důkazy o dramatech a dějích, které se kdysi odehrály a formovaly krajinu do dnešní podoby. Hledáme poklady tak, jako kdysi prospektoři při pátrání po vzácných kovech.

Geoturistika jako dobrodružná cesta za poznáním

Pojem geoturismus zní tajemně a nově. Nenechme se však mást. Cesty za poznáním geologických fenoménů jsou tak staré jako cestování či turistika. Cesty za neživou přírodou podnikali dobrodruzi již před staletími – hlavně na místa, která vzbuzovala kombinaci fascinace, strachu a mnoha otázek. Vymysleli jsme pro vás 3 kategorie – Badatele, Turistu a Geologa a připravili místa, která stojí za to navštívit. Stačí si zvolit geopark a svou roli !